02.05.2014 ZAKŁAD NIECZYNNY

Miejski Zaklad Wodociagów i Kanlalizacji Sp. z o.o. informuje, że w dniu 02.05.2014 (piatek) zakład będzie nieczynny.

W sprawach awarii prosimy dwonić na pogotowie wod-kan nr tel. 33/ 845 22 78 lub
kom. 508 035 205

Za utrudnienia przepraszamy
ROZPOCZĘCIE INWESTYCJI W MALCU

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. rozpoczyna realizację inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malec” dofinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.  Inwestycja obejmuje budowę ok. 5,5km kanalizacji sanitarnej, jednej pompowni sieciowej oraz 4 przydomowych przepompowni ścieków. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania którym będzie Firma Budowlana WULKAN-Piotr Pająk z siedzibą w Jaroszowicach koło Wadowic.

Cała inwestycja realizowana będzie w pobliżu ulic:

 • Podlas
 • Kłosowa
 • Spokojna
 • WłosieÅ„ska
 • Stawowa
 • Zacisze
 • Żródlana

Odgałęzienia od ulic:

 • Górka
 • Lipowa
 • Jędrzejowskiego
 • Świętojańskiej
 • Wesołej

Planowo roboty budowlane rozpoczną się 20 stycznia od rejonu ulicy Wesołej, następnie w rejonie ulicy Podlas.

 

Więcej informacji udzielamy w siedzibie naszej Spółki w Kętach przy ul. św. M. Kolbe 25a, a także pod numerami telefonów:

Karol WęgliÅ„ski- Koordynator projektu (33) 845-01-09 wew. 22

Stanisław Nycz- Dyrektor techniczny (33) 845-22-78 wew. 26

ul.Św. M.Kolbe 25a
32-650 Kęty

tel.fax: (033/)
845 22 78
845 33 87
845 27 94

POGOTOWIE
WOD - KAN

tel. 33/ 845 22 78
kom. 508 035 205

mzwik

MZWiK Sp. z o.o.
Gmina Kęty