ZDALNE ODCZYTY RADIOWE WODOMIERZY

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że na terenie Gminy Kęty będą etapowo wprowadzane nakładki na wodomierze w celu zdalnego odczytu radiowego ilości pobranej wody.KASA NIECZYNNA !!!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 03.09.2012 r. KASA w siedzibie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. będzie zlikwidowana.

Płatności za usługi wodno - kanalizacyjne będzie można dokonywać bezpłatnie w Banku Spółdzielczym w Kętach przy ul. Jana III Sobieskiego.

Do dnia 03.09.2012 r. KASA czynna tylko w godzinach od 12:00 do 14:00.

ul.Św. M.Kolbe 25a
32-650 Kęty

tel.fax: (033/)
845 22 78
845 33 87
845 27 94

POGOTOWIE
WOD - KAN

tel. 33/ 845 22 78
kom. 508 035 205

mzwik

MZWiK Sp. z o.o.
Gmina Kęty