ROZPOCZĘCIE INWESTYCJI W MALCU

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. rozpoczyna realizację inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malec” dofinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.  Inwestycja obejmuje budowę ok. 5,5km kanalizacji sanitarnej, jednej pompowni sieciowej oraz 4 przydomowych przepompowni ścieków. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania którym będzie Firma Budowlana WULKAN-Piotr Pająk z siedzibą w Jaroszowicach koło Wadowic.

Cała inwestycja realizowana będzie w pobliżu ulic:

 • Podlas
 • Kłosowa
 • Spokojna
 • WłosieÅ„ska
 • Stawowa
 • Zacisze
 • Żródlana

Odgałęzienia od ulic:

 • Górka
 • Lipowa
 • Jędrzejowskiego
 • Świętojańskiej
 • Wesołej

Planowo roboty budowlane rozpoczną się 20 stycznia od rejonu ulicy Wesołej, następnie w rejonie ulicy Podlas.

 

Więcej informacji udzielamy w siedzibie naszej Spółki w Kętach przy ul. św. M. Kolbe 25a, a także pod numerami telefonów:

Karol WęgliÅ„ski- Koordynator projektu (33) 845-01-09 wew. 22

Stanisław Nycz- Dyrektor techniczny (33) 845-22-78 wew. 26UWAGA PRZERWA W DOSTAWIE WODY I UTRUDNIENIA W RUCHU

Miejski  Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp. z o.o. w Kętach informuje, że od dnia 04.11.2013 będą występować okresowe przerwy w dostawie wody oraz utrudnienia w ruchu drogowym w miejscowości KĘTY ,  ul.Świętokrzyska między ul. K.K. Baczyńskiego, a ul. Nieznanego Żołnierza.

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest modernizacją sieci wodociągowej. Przewidywany termin zakończenia robót 22.11.2013 r.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.PRZERWY W DOSTAWIE WODY OD 19.08.2013 !!!!

Informujemy, że od dnia 19.08.2013 do dnia 06.09.2013 w ulicy 3-go Maja w Kętach ( od ronda do torów kolejowych ) będzie prowadzona wymiana sieci wodociągowej.

Wymiana sieci prowadzona będzie metodą tzw. „Crakingu”-poprzez przygotowane komory specjalistyczny sprzęt będzie rozcinać‚ i niszczyć‚ istniejący stalowy rurociąg, a w powstałe miejsce wciągnać‚ nową rurę z polietylenu. Metoda ta ma być już stosowana przy wymianie sieci na ul. Sobieskiego. Wymiana będzie się wiazać z częściowymi przerwami w dostawie wody.

Mieszkańców przepraszamy za powstałe utrudnienia.

ul.Św. M.Kolbe 25a
32-650 Kęty

tel.fax: (033/)
845 22 78
845 33 87
845 27 94

POGOTOWIE
WOD - KAN

tel. 33/ 845 22 78
kom. 508 035 205

mzwik

MZWiK Sp. z o.o.
Gmina Kęty