ODLICZENIA ŚCIĘKÓW - WODA BEZPOWROTNIE ZUŻYTA

Szanowni Państwo,

Stosownie do treści art. 27, ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku z zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody, tj. takiej, z której nie powstają ścieki (przydomowe baseny, ogrody, uprawy rolne, hodowla zwierząt, remonty, itp.) uwzględnia się jedynie w przypadku, gdy ilość wody zużytej bezpowrotnie ustalana jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego i eksploatowanego na koszt Usługobiorcy. Dodatkowy wodomierz należy zainstalować zgodnie z ustaleniami zawartymi w warunkach technicznych. Zgodnie z obowiązującym prawem, a także w świetle orzecznictwa sądowego nie ma innej możliwości rozliczenia tzw. wody bezpowrotnie zużytej. Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza którym opomiaruje się bezpowrotnie zużytą wodę sugerujemy jednak Państwu przeanalizowanie kosztów związanych z montażem wodomierza oraz korzyści wynikających z prowadzenia rozliczeń w oparciu o jego wskazania. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na to, iż montaż wodomierza może przynieść zakładane efekty tylko wtedy, gdy ilość wody zużywanej do podlewania ogrodu itp. celów, będzie znaczna. W przeciwnym wypadku koszt całego przedsięwzięcia może przekroczyć korzyści z niego wynikające. Dodatkowe informacje w tym zakresie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej http://www.mzwik-kety.com.pl/ lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta.W DNIU 25.03.2016 ZAKŁAD CZYNNY DO GODZ.12.00

Zarząd Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Kętach informuje, że w dniu 25.03.2016 r. ( Wielki Piatek) spółka będzie czynna do godziny 12.00


W sprawach awarii prosimy o kontakt

z pogotowiem wodno-kanalizacyjnym (dyżur całodobowy)

nr tel. 33/845 22 78, 33/845 33 87 lub kom. 508 035 205

Za utrudnienia przepraszamyWYMIANA WODOMIERZY W SOŁECTWIE MALEC

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach informuje, że od dnia 11.01.2016 r. rozpoczęła się wymiana wodomierzy w sołectwie Malec.

W razie dodatkowych informacji prosimy o kontak nr tel. 33 845 22 78

ul.Św. M.Kolbe 25a
32-650 Kęty

tel.fax: (033/)
845 22 78
845 33 87
845 27 94

POGOTOWIE
WOD - KAN

tel. 33/ 845 22 78
kom. 508 035 205

mzwik

MZWiK Sp. z o.o.
Gmina Kęty